fbpx

Kurz UAV prebieha celkovo 4 dni vo večerných hodinách od 16:00 do 20:00. Počas neho vám budú k dispozícii dvaja školitelia, ktorí vás pripravia na teoretické skúšky na Dopravnom úrade (DÚ) podľa vopred stanovenej osnovy.

Akým témam sa budete venovať?

  • Letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky
  • Všeobecné vedomosti o lietadle
  • Letové výkony lietadla a plánovanie letu
  • Meteorológia 
  • Prevádzkové postupy
  • Základy letu (aerodynamika)

Počas kurzu si tiež rozoberieme dron a pozrieme sa na to, aké komponenty obsahuje a na čo konkrétne slúžia. Lepšie tak pochopíte to, ako samotný dron funguje a na čo si dávať pri jeho prevádzke pozor.

Čo ďalej po kurze?

Pre získanie „vodičáku dronistu“ – preukaz pilota na diaľku – je potrebné absolvovať teroretickú skúšku a praktické preskúšanie. Skúška sa vykonáva v priestoroch DÚ v Bratislave a pozostáva z celkovo 100 otázok, ktoré pokrývajú témy spomenuté vyššie.

Pre absolvovanie teoretickej skúšky je nutné získať minimálnu úspešnosť 75 % z každého predmetu. Samotná skúška je bez poplatkov a termíny sú priebežne uverejňované na tejto stránke DÚ. Po absolvovaní nášho kurzu si môžete vybrať taký termín, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Po získaní tejto časti postupujete na druhú časť – praktické preskúšanie. V tomto prípade po dohode s inšpektorom DÚ budete demoštrovať, ako viete s dronom lietať a či zvládate všetky základne schopnosti na prevádzku dronu.